Partnerska współpraca

Nasze programy ubezpieczeniowe przynoszą wymierne korzyści firmom leasingowym, zwiększając ich przychody z portfela umów w obszarze finansowania, jednocześnie zapewniając ochronę aktywów i tworząc wartość dodaną dla klientów końcowych.