Zaprojektowane, aby odpowiadać potrzebom

Niezależnie od celów, jakie sobie stawiasz, będziemy z Tobą współpracować, aby wspólnie stworzyć i wdrożyć program ochrony finansowanego sprzętu, dostosowany do Twoich specyficznych wymagań
Niezależnie od tego, czy proponowany przez nas program ochrony ubezpieczeniowej zostaje wdrożony przed, czy po aktywacji umowy finansowania, czy też ochrona ubezpieczeniowa została uzgodniona już na etapie ofertowania finansowania, nasze doświadczenie pozwala stworzyć i przedstawić efektywne rozwiązania indywidualnie dopasowane do potrzeb firmy leasingowej.

Ochrona portfela i redukcja ryzyka

Aby zapewnić pełną ochronę aktywów leasingodawcy analizujemy wszystkie umowy finansowania z portfela w celu potwierdzenia, czy leasingobiorca ma zawarte odpowiednie ubezpieczenie. Każde nieubezpieczone aktywo zostanie włączone przez Acquis do ubezpieczenia w ramach polisy generalnej, aby zagwarantować pełną ochronę aktywów od początku trwania umowy.

Redukcja obciążeń regulacyjnych i administracyjnych

W ramach naszych programów ochrony finansowanego sprzętu to leasingodawca jest jedyną ubezpieczoną stroną, co znacznie upraszcza kwestie regulacyjne. Dodatkowo zewnętrzny program obsługi ubezpieczeniowej oferowany przez Acquis przyczynia się do znacznego uproszczenia procesów i redukcji kosztów administracyjnych. Nasze rozwiązanie jest w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami i standardami regulacyjnymi.

Zwiększenie przychodów i penetracji ubezpieczeniowej portfela aktywów

Nasze programy ubezpieczeniowe są sprawdzonym sposobem pozwalającym na wygenerowanie dodatkowego strumienia przychodów i osiągnięcie wyższego wskaźnika penetracji ubezpieczeniowej portfela finansowanych aktywów, szczególnie w porównaniu z alternatywnymi modelami związanymi z ubezpieczeniami funkcjonującymi obecnie na rynku. Obecnie, w zależności od klasy aktywów lub regionu, osiągamy wskaźnik penetracji wśród klientów wynoszący od 30% do 80% oraz konsekwentnie generujemy stopę zwrotu na poziomie 2-5% całkowitej wartości portfela.

Najwyższa jakość ochrony ubezpieczeniowej

Będąc niezależnym dostawcą produktów ubezpieczeniowych, wykorzystujemy nasze doświadczenie i głęboką wiedzę o sektorze finansowanym i leasingowym przy projektowaniu oraz wdrażaniu indywidualnych i zoptymalizowanych rozwiązań ubezpieczeniowych dedykowanych dla ochrony portfela finansowanych aktywów.

Nasz program opiera się na najlepszym produkcie ubezpieczeniowym w swojej klasie, który wspiera ciągłość działalności biznesowej klienta, bez wymogu udziału własnego w szkodzie, z minimalnymi wyłączeniami, szybką naprawą/wymianą sprzętu oraz wyjątkowo kompleksową ochroną.

Rodzaje aktywów

Obejmujemy ochroną ubezpieczeniową szeroki zakres aktywów/sektorów, w tym:

Sprzęt IT i biurowy

Poligrafia, media

Handel detaliczny

Branża przemysłowa

Wytwarzanie i produkcja

Branża budowlana

Wózki widłowe

Sprzęt rolniczy

Stomatologia, medycyna i sprzęt laboratoryjny

Energia odnawialna

Zachęcamy do kontaktu

Aby dowiedzieć się więcej na temat ochrony ubezpieczeniowej aktywów w leasingu i maksymalizacji zwrotu z portfela finansowanego sprzętu zadzwoń do nas już dziś pod numer +44 (0) 1633 811920 lub wypełnij formularz

Kontakt
back to top