Amplio

Dlaczego Amplio?

Dla leasingodawców chcących wzbogacić swoją ofertę finansowania o najwyższej jakości ubezpieczenie, warunki i założenia naszego rozwiązania Amplio są przedstawiane klientom podczas negocjacji warunków i umowy finansowania. W efekcie klienci otrzymują opcję dodania finansowanego sprzętu do polisy generalnej leasingodawcy. Amplio daje leasingodawcom możliwość zapewnienia wymaganej ochrony ubezpieczeniowej ich sprzętu, jak również kontroli warunków i zakresu ubezpieczenia, jednocześnie oferując klientom wartość dodaną w postaci dostępności najbardziej optymalnego ubezpieczenia.

Kontrola warunków i zakresu ubezpieczenia
Acquis Amplio oferuje leasingodawcom możliwość kontroli warunków i zakresu ubezpieczenia finansowanego sprzętu.
Możliwość wygenerowania dodatkowych przychodów
Acquis Amplio pozwala wygenerować leasingodawcy dodatkowy strumień przychodów w punkcie sprzedaży, który może poprawić konkurencyjność oferty finansowania.
Outsourcing zarządzania procesem likwidacji szkód
Acquis przejmuje zarządzanie całym procesem likwidacji w imieniu leasingodawcy, znacznie redukując przy tym wewnętrzne obciążenia procesowe i regulacyjne.

Jak to działa

 • Sprawdzony model do zastosowania w punkcie sprzedaży

  W przypadku Acquis Amplio, podczas negocjacji umowy finansowania, umowny wymóg ubezpieczenia przedmiotu leasingu zostaje przekazany i wyjaśniony leasingobiorcy. Twój klient może wybrać samodzielne ubezpieczenie finansowanego sprzętu lub zdecydować się na dodanie oferowanej przez Amplio usługi ochrony ubezpieczeniowej finansowanego aktywa w ramach umowy finansowania jako jej części. Usługa ta oferuje Twoim klientom wygodne rozwiązanie ubezpieczeniowe oraz komfort i pewność, że finansowany sprzęt jest chroniony przez specjalistyczne, dedykowane ubezpieczenie.

 • Najwyższa jakość, ochrona ubezpieczeniowa „all risk”

  Acquis Amplio to najwyższej klasy produkt ubezpieczeniowy specjalnie zaprojektowany w celu ochrony przedmiotów leasingu przed wszelkimi ryzykami i zapewnienia komfortu Tobie i Twoim klientom. Zapewniana przez nas kompleksowa, najlepsza w swojej klasie polisa ubezpieczeniowa wspiera ciągłość działalności biznesowej klienta, bez wymogu udziału własnego w szkodzie, z minimalnymi wyłączeniami, szybką naprawą/wymianą sprzętu oraz wyjątkowo kompleksową ochroną.

 • Outsourcing zarządzania likwidacją szkód

  Nasz wielojęzyczny zespół zajmujący się likwidacją szkód jest fachowo przeszkolony do obsługi wszystkich zapytań związanych z tym zagadnieniem w języku ojczystym klienta i konsekwentnie osiąga wynik ponad 97% w audytach jakościowych ubezpieczycieli. W pełni rozumiemy, iż posiadanie niesprawnych aktywów, które są uszkodzone lub nie działają prawidłowo, może wywrzeć negatywny wpływ na działalność biznesową klientów, dlatego też naszym celem jest zapewnienie jak najszybszej i terminowej likwidacji szkody i zminimalizowanie potencjalnych zakłóceń w działalności klienta. Ułatwiliśmy klientom informowanie nas o utracie lub uszkodzeniu ubezpieczonego przez Ciebie sprzętu; nasz portal internetowy "Claims" jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, co zapewnia maksymalną wygodę przy zgłaszaniu szkód.

 • Zgodność z regulacjami

  W naszym sprawdzonym modelu ubezpieczeniowym leasingodawca jest jedynym ubezpieczonym, co znacznie upraszcza obowiązki regulacyjne w porównaniu z innymi modelami ubezpieczeń. Acquis Amplio jest w pełni zgodny z obowiązującym przepisami i spełnia ścisłe standardy regulacyjne. Działalność Acquis jest regulowana przez FCA w Wielkiej Brytanii oraz przez AFM w Europie. Nasz wyspecjalizowany Zespół ds. Prawych i Zgodności zapewnia ciągłość zgodności proponowanych rozwiązań Acquis w zakresie wymagań regulacyjnych.

 • Połączenie z rozwiązaniem Supra zapewnia dodatkowe poczucie bezpieczeństwa

  Dla leasingodawców chcących mieć pewność, że wszystkie finansowane przez nich przedmioty leasingu są odpowiednio ubezpieczone, Amplio może być połączone z rozwiązaniem Supra, tworząc dodatkową możliwość zabezpieczenia finansowanych aktywów. W przypadku, gdy klienci decydują się na zorganizowanie własnego ubezpieczenia w punkcie sprzedaży, połączone rozwiązania Amplio i Supra zapewniają, że wszystkie umowy finansowania docelowo włączone będą do odpowiednego ubezpieczenia. W przypadku, gdy ubezpieczenie nie zostanie udokumentowane przez klienta, sprzęt zostanie dodany do polisy ubezpieczeniowej leasingodawcy, aby zapewnić jego odpowiednie ubezpieczenie na cały czas trwania umowy finansowania.

Gotowy do rozpoczęcia korzystania z rozwiązania Acquis Amplio?

Kontakt
back to top